İptal ve Geri İade Sözleşmesi

Son güncellenme: 26/01/2024

Madde 1 - Taraflar Bu sözleşme, bir tarafta GAMEPEY (Bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta [Kullanıcı Adı/Adı-Soyadı] (Bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Madde 2 - Konu İşbu sözleşme, Alıcı'nın GAMEPEY tarafından sunulan dijital ürün, kod, kupon, süre, hediye kartı, kredi, puan, üyelik gibi hizmetleri satın almasına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne tabi olmayan, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeleri düzenler.

Madde 3 - Cayma Hakkının İstisnası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin "ğ" bendine göre; "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" cayma hakkının istisnası olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda, GAMEPEY tarafından satılan tek kullanımlık dijital ürün, kod, kupon, süre, hediye kartı, kredi, puan, üyelik gibi hizmetler de bu elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan ürünlerin iadesi veya para iadesi mümkün değildir.

Madde 4 - Sorumluluk GAMEPEY, kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden dolayı kaynaklanan etkilerden ve zararlardan sorumlu değildir. GAMEPEY tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün kullanımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketicie aittir.

Madde 5 - Hak ve Kullanım Olanağının Dondurulması GAMEPEY tarafından sunulan hizmetler kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda, ilgili hizmetin doğrudan veya dolaylı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Kullanıcı, bu durumda sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.